Đăng ký

Mã OTP đã được gửi tới số điện thoại mà bạn đăng ký. Vui lòng nhập thông tin để hoàn tất đăng ký.

Hướng dẫn giáo viên - Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng


Các bước cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng Uteacher, bạn chọn tab TÀI KHOẢN.

 

Tiếp theo chọn mục Tài khoản ngân hàng

 

Sau đó cập nhật các thông tin: Tên tài khoản,  Số tài khoản, Tên ngân hàng + Chi nhánh.

Cuối cùng chọn Cập nhật để hoàn tất.


 

Lưu ý: Đây là thông tin để Uteacher thanh toán tiền công giảng dạỵ cho giáo viên, vì vậy các anh chị giáo viên cần lưu ý cập nhật thông tin này thật chính xác, tránh trường hợp không nhận được tiền.