Đăng ký

Mã OTP đã được gửi tới số điện thoại mà bạn đăng ký. Vui lòng nhập thông tin để hoàn tất đăng ký.

Hướng dẫn giáo viên - Rút tiền


Các bước rút tiền từ Tài khoản giáo viên về Tài khoản ngân hàng


Đăng nhập vào ứng dụng Uteacher, chọn tab TÀI KHOẢN chọn mục Thông tin số dưTiếp theo chọn Rút tiền . Nhập vào số tiền bạn muốn rút


Tiếp theo chọn Gửi yêu cầu. Hệ thống sẽ gửi một mã OTP tới số điện thoại của bạn đã đăng ký. Bạn hãy nhập mã OTP này vào để hoàn thành quá trình rút tiền.

Lưu ý: Trước khi thực hiện Rút tiền, giáo viên cần Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng.


Xem lịch sử rút tiền

Ở tab TÀI KHOẢN chọn mục Lịch sử rút tiền. Sau đó chọn tab 10 ngày , 30 ngày, Tất cả để xem thông tin chi tiết.