Đăng ký

Mã OTP đã được gửi tới số điện thoại mà bạn đăng ký. Vui lòng nhập thông tin để hoàn tất đăng ký.

Hướng dẫn giáo viên - Xem lịch dạy đã xác nhận


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XEM LỊCH DẠY ĐÃ XÁC NHẬN TRÊN TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN

Đây là danh sách các lịch dạy đã được xác nhận và đang chờ dạy.
Tại tab GIẢNG DẠY chọn Lịch dạy đã xác nhận để xem thông tin. Tại đây, giáo viên có thể: Nhắn tin cho phụ huynh hoặc Hủy lịch dạy.


Click vào Bài giảng sắp bắt đầu và chờ đến giờ dạy. 
Muốn kết thúc buổi dạy, giáo viên bấm nút Kết thúc buối dạy và nhập Bình luận bài giảng để kết thúc buổi dạy.