Đăng ký

Mã OTP đã được gửi tới số điện thoại mà bạn đăng ký. Vui lòng nhập thông tin để hoàn tất đăng ký.

Hướng dẫn giáo viên - Tìm kiếm yêu cầu bài giảng


HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN XEM DANH SÁCH YÊU CẦU BÀI GIẢNG

Tại tab GIẢNG DẠY chọn Tìm kiếm nâng cao

Tiếp theo nhấp vào biểu tượng tìm kiếm 

Trong giao diện Tìm kiếm nâng cao , lần lượt chọn các trường của bộ lọc tìm kiếm: Lớp học, Môn học, Bài học, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Hình thức dạy, Giá tiền


 

Cuối cùng nhấp Tìm kiếm để bắt tìm các bài giảng đang yêu cầu

Sau khi tìm kiếm, danh sách các bài giảng đang yêu cầu hiện ra.

Giáo viên lúc này có thể chọn : Chấp nhận buổi dạy, Nhắn tin cho phụ huynh.