Đăng ký

Mã OTP đã được gửi tới số điện thoại mà bạn đăng ký. Vui lòng nhập thông tin để hoàn tất đăng ký.

Hướng dẫn giáo viên - Tạo bài giảng mới


Sau khi đăng nhập vào ứng dụng Uteacher, Tại tab GIẢNG DẠY bạn chọn Tạo bài giảng mớiTiếp theo điền các thông tin yêu cầu: Tiêu đề, Lớp học, Môn học, Bài học, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Hình thức dạy, Địa điểm dạy, Giá tiền, Mô tả

 


Cuối cùng chọn Tạo mới để hoàn tất quá trình tạo bài giảng mới.

 


Lưu ý: Để có thể Tạo bài giảng mới, giáo viên cần hoàn tất bước Cập nhật thông tin để Admin Uteacher phê duyệt.